Hur ofta ska ventilationssystemen rengöras?

Ett välskött ventilationssystem säkerställer dess funktion över tid, så systemet fortsätter leverera rätt luftflöde med rätt energiförbrukning.

Rekommenderade rengöringsintervaller

Frånluftskanaler – Mekanisk frånluft 1 – 6 år
Självdragskanaler 3 – 6 år
Tilluftskanaler – Mekanisk tilluft 6 – 12 år
Uteluftskanaler / Uteluftsdon / Springventiler 3 – 6 år

 

Kommentar

Frånluftskanaler evakuerar i regel luft från de utrymmen som alstrar mest fukt och fett som sedan binder dammet som ofiltrerat går in i kanalsystem.
I självdragkanaler har vi i regel lägre lufthastigheter och flöden vilket innebär mindre försmutsning än i frånluftskanaler.
Tilluftskanaler behöver i regel inte rengöras p.g.a. flödeshämmande smuts då luften filtreras innan den kommer in i kanalsystemen, utan snarare för at förebygga sjukdom, allergier, och spridning av föroreningar i byggnaden.
Uteluftsdon tappar helt och hållet sin funktion när de blir allt för försmutsade på utsidan p.g.a. exempelvis löv, insekter och/eller vägdamm från trafikerade vägar.

Faktorer som påverkar rengöringsintervallerna

 • Personbelastning
 • Nyttjandegrad (tid) av betjänat utrymme
 • Verksamhet i betjänad lokal
 • Luftfuktighet
 • Luftfastighet i kanal
 • Kanaldimensioner (desto klenare kanal, ju större behov av rengöring)
 • Tryckfall över don p.g.a. injusteringsläge
 • Underhållsnivå
 • Filterklass (tilluft)
 • Systemets ålder
 • Kanalmaterial (sträv yta ger större friktion)
 • Byggnadens placering (tilluft & uteluft)

Källa: Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare