Sprida kunskap

Via evenemang

Vi sprider kunskap genom att anordna och delta i olika evenemang. Bland annat så är vi är medarrangör till Nordens största byggmässa NordBygg, men vi deltar hela tiden i seminarier och möten som andra anordnar. Vi kommer gärna ut och berättar om inomhusklimat, hälsa och energieffektivisering. Kontakta oss!

Om våra evenemang

Via publikationer

Med våra böcker, rapporter och broschyrer når vi allmänheten, beslutsfattare, studenter och branschfolk.

Till publikationer

Via samarbeten

Som stiftare och medlem i andra organisationer, ledningsgrupper och externa nätverk bidrar vi med kunskap samtidigt som vi bevakar branschens intressen.

Om externa samarbeten