Tryckavlastningsspjäll

Används vid analytisk dimensionering. Öppnar vid brand och används för att tryckavlasta kanalsystemet eller som förbigång (bypass) vid aggregat. Tryckavlastningsspjäll är bland annat avsedda att användas för att begränsa brandgasspridning mellan brandceller enligt BBRAD 4.2.1 genom att tryckavlasta kanalsystemet eller brandcellen för utrymmen med skyddsnivå 2. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt stängt och öppnar vid brand.

Brandteknisk klass: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Produktstandard: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Klassningsstandard: inget krav från europeisk harmoniserad produktstandard
Provningsstandard: inget krav från europeisk harmoniserad provningsstandard
Typgodkännande: kan typgodkännas för överensstämmelse med BBR
CE-märke: ej relevant
P-märke: ej relevant, typgodkännande gäller
AMA VVS KYL 22: QJD Tryckavlastningsspjäll
Engelska: Pressure relief damper