Bli medlem Du också!

Lever Du också på luft? Svensk Ventilation är samlingsplatsen för alla företag som brinner för ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

Att vara medlem i Svensk Ventilation är en styrka och ett kvalitetsmärke som kunderna efterfrågar. Våra medlemmar ska följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler, vara professionella och arbeta på ett seriöst sätt. Som medlem är Du med och påverkar samhällets regler och praxis så att ventilationsmarknaden utvecklas. Du får förhandsinformation om förändringar i regler och standarder som påverkar Dina affärer. Medlemskapet ger Dig ett brett kontaktnät och Du kan delta i våra intressegrupper, projekt och aktiviteter inom föreningen eller i samverkan med andra.

Mer om medlemsförmånerna

Ansök om medlemskap

Medlemsavgifter

Kontakta britta.permats@svenskventilation.se för frågor om medlemskap.

Sex starka skäl för medlemskap

  • Vi verkar för ventilationsbranschens tillväxt och utveckling.
  • Vi arbetar för medlemsföretagens kompetensutveckling och lönsamhet.
  • Vi är myndigheternas remissinstans i frågor om ventilation och inomhusklimat.
  • Vi tar fram konjunkturprognoser och marknadsstatistik.
  • Vi skriver egen branschstandard och påverkar standardiseringen i Sverige och internationellt.
  • Vi driver rekryterings- och utbildningsfrågor genom engagemang inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan.