Ventilation i våra bostäder

Ventilationens uppgift är att ge frisk luft inomhus – luft som vi mår bra av. Den ska ta bort gammal, dåligt luft och den ska ta in ren, frisk luft till rummen.

I en bostad ska man ta in luft i de rum där folk vistas regelbundet och under längre tid (som sovrum och vardagsrum), medan utrymmen där man är kort tid kan genomströmmas av luften från de andra rummen. Man tar bort luft ur de rum där föroreningarna är som störst, alltså från kök, badrum och andra våtutrymmen.

Flerbostadshus11

Det vanligaste i flerbostadshus är att samma ventilationssystem betjänar fler lägenheter – ibland hela huset, ibland lägenheterna i samma trappuppgång.

Mer om flerbostadshus

Småhus6

Äldre villor har oftast självdragsventilation eller fläktdriven frånluftsventilation. Men ska man ha både bra inneluft och god värmeekonomi är det bäst med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, s k FTX.

Mer om enfamiljshus

SpisfläktKockEn köksfläkt med utsug är helt enkelt en fläktstyrd frånluftsanordning. Den ska ta bort förorenad luft – samma uppgift som en ventilationsfläkt har.

Mer om köksfläktar