Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar. En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

Godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag.

De vanligaste felen som upptäcks vid OVK är:

  • att luftflödena är mindre än de flöden som beräknades när huset byggdes.
  • smuts i fläktar och kanaler.

Läs mer hos Boverket

Tillsynsmyndighet för OVK är byggnadsnämnden i respektive kommun.

Måste man göra OVK i alla hus?

Nej, OVK-kravet gäller inte:

  • En- och tvåbostadshus med självdragssystem
  • En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan jämförbar näring
  • Industribyggnader
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Hur ofta måste man göra OVK?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och sedan var 3:e eller 6:e år, beroende på vad byggnaden används till och typ av ventilationssystem.

Läs mer hos Boverket

Länk till Boverkets föreskrift BFS 2011:16