Styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2020-05-14

Robert Johansson, Systemair, ordförande
Eric Lindqvist, Gösta Schelin, vice ordförande
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande
Jesper Svedberg, Ahlsell
Thomas Bengtsson, Bevego
Torbjörn Bäck, Camfil
Jonas Berg, FläktGroup
Simon Jennstål, Gunnar Karlsen
Magnus Jacobsson, Lindab
Christoffer Lindström, Swegon
Hillevi Skötte, Ventab
Mats Ogenborg, Ventilator
Mats Högberg, Östberg