Behovsstyrning ger bättre ekonomi

Behovsstyrd ventilation levererar just den ventilation som behövs för stunden. Det förbättrar luftkvalitén och sparar energi.

Minskning av luftflöden när ingen vistas i bostaden eller kontoret sparar både energi och uppvärmningskostnader. Samtliga ventilationsaggregat har eller kan förses med utrustning för behovsanpassad ventilation. Behovsstyrning kan t.ex. användas för konferensrum, kontorsrum men även bostäder.

Exempel på hur ett behovsstyrt ventilationssystem kan byggas upp:

luftflodesstyrning

Luftflödesstyrning med temperaturgivare alternativt CO2-givare (till- och frånluften parallellstyrs av temperaturgivaren).

Hur utnyttjas ventilationen?

Erfarenheten visar att det verkliga utnyttjandet är mellan 25 % till 60 % lägre än vad man dimensionerat ventilationen för. Ett normalt kontor utnyttjas för det mesta bara under två tredjedelar av arbetsdagen. Totalt innebär detta att behovsstyrningen kan reducera behovet av kyla, värme och ventilation med 10-30 %.

Ytterligare ett exempel på hur ett behovsstyrt ventilationssystem kan byggas upp:

Individuell rumsreglering med överluft. Frånluften slavstyrs av det totala tilluftsflödet.

Individuell rumsreglering med överluft.
Frånluften slavstyrs av det totala tilluftsflödet.

Hur fungerar det?

Behovsstyrning innebär att ventilationssystem förändras i förhållande till en traditionell lösning. Fläktarnas varvtalsreglering måste bygga på principen med elektronisk varvtalsregulator som får sin styrsignal från en tryckgivare på en lämplig plats i kanalsystemet. Ventilationsdonen i lägenheterna ska också vara utförda så att en förändring i luftflödena är möjlig. Tack vare att ett behovsstyrt system bygger på att ett konstant tryck kan upprätthållas i systemet, får vi också en tredje stor fördel. Vi skapar en bra förutsättning för att ljudproblem aldrig behöver uppstå. Oavsett vilken inställning man ger de olika till- eller frånluftsdonen förändras inte tryckfallet och därmed tar vi bort en del av förutsättningarna för ljudproblemens uppkomst.

Behovsstyrningen kan kombineras med kylbafflar så att inomhustemperaturen sänks genom att luften cirkulerar i en kyld vätska. Kylbafflarna ger ett mycket komfortabelt och stabilt inomhusklimat utan problem med drag. Utöver energibesparingen minskar såväl ljudnivån, mängden luftkanaler och effektbehovet hos luftbehandlingsaggregatet.