En ventilationsinjusterare arbetar med att injustera ventilationssystem.

Som ventilationsinjusterare bidrar du till ett rätt injusterat och energieffektivt ventilationssystem i både bostäder, kontor, skolor, idrottshallar och andra lokaler. Energibesparing blir en allt viktigare fråga och du kan vara med och påverka utvecklingen. Du är den som ser till att ventilationen fungerar, så att de som vistas i byggnaden får ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Jobb

Du kan jobba som injusterare på ett ventilationsentreprenadföretag/installatör, ett serviceföretag, eller hos en tillverkares teknik/serviceorganisation.

Se företag

Utbildningsvägar

Yrkeshögskola
Som ventilationsinjusterare ges kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena injustering, mätteknik, regelverk, tillämpad matematik och ventilationsteknik vilka samtliga är centrala och viktiga områden för yrkesrollen för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet. Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft för injustering av bra och energieffektiv ventilation.

Sök här

Injustering av luftflöden

För dig som har yrkeserfarenhet finns kurs i injustering. Kursinnehåll är aktuell lagstiftning, orientering om dimensionering av luftflöden, injustering enligt proportionalitetsmetoden, injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem, grundläggande styr- och reglerprinciper, beräkningsövningar och praktiska övningar.

LÄS MER

Mätning av luftflöden

För dig som har yrkeserfarenhet finns denna kurs.För att säkerställa luftkvalitet och inneklimat krävs goda mättekniska kunskaper hos de ventilationstekniker som fastighetsägaren anlitar i samband med besiktning, injustering och funktionskontroll. Denna kurs ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i de rekommenderade mätmetoderna.

Kursen innehåller förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler, luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav, olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument, mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys, koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck, rekommenderade mätmetoder, beräkning av fläktvarvtal/motorer och praktiska mätövningar.

LÄS MER

Ventilationsteknik

För dig som har yrkeserfarenhet finns kurs i ventilationsteknik. Kursinnehållet är ventilationsteknik S-, F- och FTX-system, luftkvalitet, klimat, normkrav, funktion och uppbyggnad, ventilationsprinciper, luftföring, installationskomponenter, fläktar, remdrift, värmeväxlare, värme/kylbatteri/filter, orientering om mätmetoder samt drift och underhåll av ventilationsanläggningar.

LÄS MER