Flerbostadshus

I en bostad ska man ta in luft i de rum där folk vistas regelbundet och under längre tid (som sovrum och vardagsrum), medan utrymmen där man är kort tid kan genomströmmas av luften från de andra rummen.

Man tar bort luft ur de rum där föroreningarna är som störst, alltså från kök, badrum och andra våtutrymmen. Ventilationen ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme. I en bostad är det extra viktigt att ventilera bort den fukt som vi människor alstrar. Där och när vi exempelvis duschar, torkar kläder eller lagar mat behöver luften bytas ut mycket oftare än en halv gång i timmen. Långvarigt hög luftfuktighet leder till mögel som är hälsofarligt och skadar huset.

FTX-system

Nutidens krav på komfort, hälsa och energiförbrukning gör att alltfler bostadshus byggs med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallade FTX-system. FTX-system kan betjäna en eller flera lägenheter.

Mer om FTX

F-/FX-system

Fläktstyrd frånluftsventilation, så kallade F-system, är det vanligaste i flerbostadshus från 1960-talet och framåt. Ouppvärmd friskluft sugs in i lägenheten via öppningar i ytterväggarna, vilket kan orsaka drag och partiklar. Vid FX är systemet kompletterat med en värmepump som kyler frånluften och återvinner värmen genom en värmeväxlare.

Mer om F-system

S-system

Självdragsventilation, så kallade S-system, är vanliga i äldre flerbostadshus. Ouppvärmd friskluft sugs in i lägenheten via öppningar i ytterväggarna, vilket kan orsaka drag och partiklar. Självdragsventilation ger mer luft ju kallare det är utomhus. På sommaren ger självdrag i princip inget luftflöde.

Mer om S-system