Publikationer

Inneklimatscenen – Broschyr

Utgiven 29 mars 2024

Broschyr + programblad till Inneklimatscenen på Nordbygg 2024

Pris: Gratis

Svensk Ventilations tolkning av EU taxonomin, 2E.

Utgiven 28 mars 2024

Detta dokument är Svensk Ventilations tolkning av EU taxonomin, second edition, för tillverkande företag. Initiativet till arbetet togs av Styrgrupp Hållbarhet. Tolkningarna fokuserar på produkter...

Pris: Gratis

Kortlek med tips kring energieffektivisering

Utgiven 4 mars 2024

För medlemmar att beställa till energieffektiviseringskampanjen Smart drag finns en kortlek framtagen. Den primära målgruppen är yrkesroller hos fastighetsägaren såsom ägare, styrelseordföranden, VD, teknisk chef,...

Pris: Medlemspris 0kr (gratis för medlemmar)
Beställ
Läs mer

Hållbar ventilation med fokus på cirkularitet

Utgiven 18 december 2023

Styrgrupp Hållbarhet/Arbetsgrupp Cirkularitet har tagit fram en översiktlig publikation som ska belysa de möjligheter och utmaningar som finns med cirkulär ekonomi för ventilationsbranschen. Gruppen kommer...

Pris: Gratis

Spara energi med effektiv ventilation

Utgiven 30 augusti 2023

Här kan du beställa broschyren i fysisk form utan kostnad. Ett energieffektivt ventilationssystem måste vara både rätt uppbyggt, rätt injusterat och underhållas på rätt sätt....

Pris: Gratis
Beställ
Läs mer

Spara energi med effektiv ventilation – Broschyr

Utgiven 30 augusti 2023

Ladda ner och bläddra på din enhet. Ett energieffektivt ventilationssystem måste vara både rätt uppbyggt, rätt injusterat och underhållas på rätt sätt. I denna broschyr...

Pris: Gratis

Utredning av självdragssystem i bostad enligt SWESIAQ

Utgiven 15 maj 2023

SWESIAQs nya råd om utredning av självdragsventilation i bostäder. Självdragsråden utgår från SWESIAQ-modellens tankar om systematik vid innemiljöutredningarna och vill vara ett komplement för utredare...

Pris: Gratis