Publikationer

Drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation i entreprenader

Utgiven 5 maj 2023

Drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation i entreprenader handlar om hur drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation som följer av en entreprenad på ett branschgemensamt...

Pris: 695kr (medlemspris: 635kr)
Beställ
Läs mer

Luftbehandlingsaggregat andra utgåvan – Eurovents handbok

Utgiven 5 april 2023

Allt du behöver veta om hjärtat i ett ventilationssystem Eurovents handbok Luftbehandlingsaggregat (utgåva 2) ger värdefull information om luftbehandlingsteknik, användningsområden, funktioner och komponenter, energieffektivitet och...

Pris: Gratis

Svensk Ventilations tolkning av EU taxonomin

Utgiven 5 april 2023

Detta dokument är Svensk Ventilations tolkning av EU taxonomin för tillverkande företag. Initiativet till arbetet togs av Styrgrupp Hållbarhet. Tolkningarna fokuserar på produkter för den...

Pris: Gratis

Imkanal 2022

Utgiven 31 oktober 2022

Denna branschrekommendation är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Branschrekommendationen kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och...

Pris: Gratis

Grön Logik – Teknisk Isolering

Utgiven 4 november 2022

Rapporten Grön Logik – Teknisk Isolering handlar om den samhällsekonomiska potentialen för teknisk isolering i flerbostadshus. Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön...

Pris: Gratis

Utvändigt brandisolerade ventilationskanaler av stålplåt – typgodkännanderegler

Utgiven 13 juni 2022

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och marknadsför ventilationskanaler, brandisolering och upphängningar, men syftet är att underlätta för beställarna att välja produkter och lösningar...

Pris: Gratis

Vägledning – test och verifiering av fläktmotor för ”Fläkt i drift”

Utgiven 10 juni 2022

Denna vägledning beskriver ett generellt tillvägagångssätt för provning av fläktars funktion vid driftstemperatur som momentant överskrider den nominellt angivna maximala driftstemperaturen i datablad. Det här...

Pris: Gratis