Vidareutbildning och certifiering

Över 800 personer i branschen har gått vidareutbildningen för ventilationsmontörer. Ur en pedagogisk- och kompetenssynvinkel är det mycket bra att utbildningen är en trestegsutbildning.

Certifierad ventilationsmontörJoel Borin har gått IUC:s trestegsutbildningen för ventilationsmontörer.

Vad tyckte du om kurserna och de tre olika nivåerna?

– Steg ett är en praktiskt inriktad kurs medan steg två och tre mer teoretiska. Det gör att jag som montör har fått en bredare bild och ser hur allt hänger ihop på olika nivåer. Det hjälper mig i mitt arbete.

Vad har du för tips till de som planerar att gå ventilationskurserna?

– Se till att du har jobbat några år som montör innan du går kurserna. Då kan du tillgodogöra dig kurserna bäst. Sen ett är ett hett tips att plugga på förstudiematerialet som du får från IUC inför kursen. Det gör att du lättare hänger med under kursdagarna.

Steg 1. Ventilationsmontör

För dig som har praktisk yrkeserfarenhet. Grundkurs i ventilationsteknik som ger kunskaper att utföra arbete i en utförandeentreprenad.

Kursinnehåll är matematik, beteckningar, ritningsläsning, klimat, luftbehandling, kylsystem, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.Inför den lärarledda kursdagen ska deltagaren grundligt läsa igenom självstudiepärmen som skickas ut två veckor innan kursstart.

Kursdagen avslutas med skriftligt prov.

Läs mer

Steg 2. Certifierad ventilationsmontör

För dig som har minst tre års yrkesvana som ventilationsmontör. Har genomgått Ventilationsmontör – steg 1 med godkänt resultat. Kursen ger kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad.

Kursinnehåll är värmeåtervinning, ventilation och brand, SÖ för montörer, tekniska beskrivningar, entreprenadkunskap, lagar och regler, kalkyl, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och mätteknik.

Kursen avslutas med skriftligt certifieringsprov.

Läs mer

Steg 3. Ledande ventilationsmontör

För dig som är ventilationsmontör med arbetsledaransvar. Har genomgått Certifierad ventilationsmontör – steg 2 eller har motsvarande kunskaper.Kursen ger kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprovning och besiktning.

Kursinnehåll är byggprocessen, lagar och förordningar, AF, AB, ABT, ABK, rambeskrivning – ventilation, installationssamordning, kontroll och provning, drift- och underhållsinstruktioner, efterkalkyl, slutdokumentation, kvalitets- och miljösäkring, projektplanering, affärsmannaskap.

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Läs mer