Olika lokaler kräver olika ventilation

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-male-pupil-studying-classroom-teacher-image18030088

Skolor

Luftens kvalitet och temperatur är avgörande för arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Forskning visar tydliga samband mellan bra ventilation och arbetsresultat.

Läs mer

affarlokaler-puff

Affärslokaler

Inneklimatet i stora affärslokaler har särskilda behov, temperaturen ska vara jämn under hela året och under hela dagen. Stora tider av dagen råder värmeöverskott och det är oftast också stora variationer i olika delar av lokalerna. Stora glasytor ger behov av värmning och lokalerna har ofta stora ytor och takhöjder.

Läs mer

 

kontorslokaler-puff

Kontorslokaler

I kontorslokaler har man oftast värmeöverskott från människor, datautrustning etc. Behovet att ha jämn temperatur, ett bra inneklimat oavsett utetemperatur och årstid är stort. Ofta har man också behov av enskilda variationer på rumsnivå.

Läs mer