Utbildning och OVK-certifiering

Utbildningen bygglagstiftning OVK + certifieringsprov innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig kunskap som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant.

För dig som har yrkeserfarenhet och ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför tentamen. För den slutliga bedömningen inför certifiering till riksbehörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen Kiwa Swedcert och RISE.

Avgift för certifieringsprovet tillkommer och faktureras separat från certifieringsorganen.

Läs mer om kurs och certifieringsprov

Läs mer om OVK

Swema 3000 Luftflode_application_large