Standardisering och regler

Remissinstans

När myndigheterna ska ändra reglerna för inomhusmiljö, ventilation och energihushållning så skickar de en remiss till oss. Långt innan föreskriften, förordningen eller lagen publiceras har Svensk Ventilation alltså granskat och kommenterat myndigheternas idéer och förslag. Vår förening får tidig information om kommande regeländringar, och kan ofta påverka reglernas detaljer.

Läs remissvaren

Standardisering

Arbetet med svenska, europeiska och globala standarder bedrivs genom att Svensk Ventilation är medlem i SIS tekniska kommittéer för Luftbehandling (TK 170), Brandsäkerhet (TK 181) och Akustik (TK 110).

Genom att engagera sig i dessa kommittéer kan våra medlemsföretag:

  • få tidig information om ändrade och nya standarder
  • påverka innehållet i standarderna

Mer om standardisering

Kontinuerlig dialog med myndigheter

Flera myndigheter arbetar med inomhusmiljö, ventilation och energihushållning. Svensk Ventilation rådgör ofta om aktuella frågor med myndigheternas tekniska experter och jurister.

Exempel på myndighetskontakter finns bland våra samarbetspartners.

Våra samarbetspartners

Eurovent och EU:s regler

Svensk Ventilation är medlem i Eurovent, som är Europas industriförbund inom teknik för inomhusklimat, processkyla och livsmedelskyla. Eurovent bevakar europeisk lagstiftning och standardisering, och tillfrågas ofta av EU:s myndigheter i ventilationsfrågor.

Mer om Eurovent