VädringFönsterEnkla åtgärder för bättre luft

Om ventilationen inte fungerar som den ska av någon anledning kan man göra några enkla saker för få bättre luftkvalitet.

Ingen av dessa åtgärder är särskilt bra i längden, det bästa är att förbättra det system man har eller installera ett effektivare system. Medan man väntar på det kan man dock:

  • Vädra ofta
  • Kontrollera att friskluftsventiler och vädringsfönster är öppna och rena.
  • Ta bort tätningslister runt dörrar och fönster. Vill du inte ta bort allt, ta bort i fönstrens och dörrarnas överkanter.
  • När du lagar mat och har en köksfläkt, öppna ett fönster i närheten av spisen, om du har bra luftkvalité i övriga rum, annars öppna ett fönster i ett annat rum för att låta luften flöda genom bostaden.