Välj filter som funkar

Har du villa eller lägenhet med eget FTX-aggregat? Då ska du vara noggrann när du väljer filter och följa anvisningarna som tillhör din ventilationsanläggning.

Med rätt filter arbetar ventilationen som den ska och förser rummen med rätt mängd filtrerad luft. För att detta ska fungera i längden behöver man regelbundet byta filter. Undvik fuktskador, oljud och förhöjd energiförbrukning genom att välja filter som

  • fångar in skadliga partiklar av olika storlek,
  • har ett luftmotstånd som passar för just din ventilationsanläggning,
  • fungerar under hela sin livslängd – inte bara när filtret är nytt.

Den som tillverkade ventilationsaggregatet vet bäst vilka filter som är lämpliga. Följ därför de medföljande anvisningarna, eller rådfråga aggregattillverkaren innan du köper nya filter.

Billigt kan bli dyrt – och mindre hälsosamt

Piratfilter som är riktigt billiga i inköp är oftast inte alls lika bra som originalen. Värst är förstås om de inte filtrerar som de ska, men de kan också ha högre luftmotstånd och sätta igen snabbare. Och då förbrukar fläktarna mer el, så att det man sparade på filterpriset helt eller delvis äts upp av en högre elräkning.

Frågor och svar

Varför är filtrens luftmotstånd så viktiga?
Luftflödena i en väl fungerande ventilationsanläggning är injusterade så att rätt luftmängd förs in i vissa rum och förs bort från andra. Fel luftmotstånd leder till fel luftflöden.

Hur kan fel luftmotstånd leda till fuktskador?
För att undvika fuktskador i ytterväggar, tak och golv ska lufttrycket inomhus vara något lägre än utomhus. Därför justerar man in ventilationen så att den suger bort litet mer luft än den blåser in. Att byta till filter med andra luftmotstånd kan vända den injusterade balansen så att man får övertryck inomhus.

Hur kan fel luftmotstånd leda till högre energiförbrukning?
Högre luftmotstånd betyder att fläktarna måste jobba hårdare för att få fram luften. Då använder fläktarna mer ström.

Hur kan fel luftmotstånd leda till oljud?
Med fel luftmotstånd förändras trycket i ventilationssystemet. Det kan göra att det uppstår oljud i aggregatet eller i luftdonen i rummen.

Vilka partiklar ska filtren fånga upp?
Tilluftsfiltret ska fånga upp både stora och små partiklar som kan vara skadliga för oss människor. De flesta partiklar är små och syns inte, till exempel från bilavgaser eller annan förbränning. Även större partiklar kan ge besvär, exempelvis damm och pollen som många är allergiska mot. Filter som är bra på att fånga små partiklar är också bra på att fånga stora. Det är lättare och billigare att framställa filter som fångar stora partiklar. Frånluftsfiltret ska fånga upp större partiklar som kan försämra eller skada ventilationsaggregatets värmeåtervinning.

Hur ofta ska man byta filter?
Gärna två gånger per år, minst en gång per år. Byt ofta om det är mycket partiklar i utomhusluften, till exempel damm, pollen, bilavgaser eller rök från vedeldning.

Kan jag kontrollera mina filter och se om de behöver bytas?
De skadliga partiklarna från t.ex. bilavgaser och rök från vedeldning är osynliga. Därför kan även ett filter som ser relativt rent ut behövas bytas. Rekommendationen är därför att byta filter två gånger per år, minst en gång per år. Större partiklar som damm och pollen mm är däremot synliga och kan ge en indikation på att det är dags att byta filter. Filtret på bilden har suttit ett år i en vanlig villa och borde ha bytts långt tidigare.

Kan jag göra rent filtret istället för att köpa nytt?
Nej, man ska byta till ett nytt. De farligaste partiklarna, som bl a kan tränga ner i lungorna, är de små som inte syns. Dessa fastnar i filtret så även om filtret ser rent ut efter dammsugning så är det INTE rent.

Varför sitter det två olika filter i aggregatet?
Tilluftsfiltret renar luften som går in till rummen. Frånluftsfiltret renar luften som går ut från rummen och skyddar ventilationsaggregatets värmeväxlare.