Ventilationstekniker

En ventilationstekniker arbetar med att utforma ventilationssystem för en god inomhusmiljö.

Det innebär bland annat att du injusterar och servar en ventilationsanläggning. Som ventilationstekniker bidrar du till en energieffektiv ventilation i både bostäder, kontor, skolor, idrottshallar och andra lokaler. Energibesparing blir en allt viktigare fråga och du kan vara med och påverka utvecklingen. Som ventilationstekniker kan du arbeta för stora eller små ventilationsföretag, privata eller offentliga fastighetsbolag. Du är den som ser till att ventilationen fungerar, så att de som vistas i byggnaden får ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Jobb

Du kan jobba som ventilationstekniker, injusterare eller servicetekniker på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör, ett serviceföretag, ett fastighetsbolag eller hos en tillverkares teknik/serviceorganisation.
Se företag.

Utbildningsvägar

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen med yrkesutgången ventilationsmontör finns på fler orter i Sverige. Utbildningen innehåller det valbara avsnittet ventilationsservice, som behövs för att kunna arbeta som tekniker.

Sök här

Yrkeshögskoleutbildning – ventilationsinjusterare

Som ventilationsinjusterare ges kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena injustering, mätteknik, regelverk, tillämpad matematik och ventilationsteknik vilka samtliga är centrala och viktiga områden för yrkesrollen för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet.

Sök YH-utbildningen

Ventilationsteknik

För dig som har yrkeserfarenhet finns kurs i ventilationsteknik. Kursinnehållet är ventilationsteknik S-, F- och FTX-system, luftkvalitet, klimat, normkrav, funktion och uppbyggnad, ventilationsprinciper, luftföring, installationskomponenter, fläktar, remdrift, värmeväxlare, värme/kylbatteri/filter, orientering om mätmetoder samt drift och underhåll av ventilationsanläggningar.

Läs mer

Injustering av luftflöden

För dig som har yrkeserfarenhet finns kurs i injustering. Kursinnehåll är aktuell lagstiftning, orientering om dimensionering av luftflöden, injustering enligt proportionalitetsmetoden, injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem, grundläggande styr- och reglerprinciper, beräkningsövningar och praktiska övningar.

Läs mer

Mätning av luftflöden

För dig som har yrkeserfarenhet finns denna kurs.För att säkerställa luftkvalitet och inneklimat krävs goda mättekniska kunskaper hos de ventilationstekniker som fastighetsägaren anlitar i samband med besiktning, injustering och funktionskontroll. Denna kurs ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i de rekommenderade mätmetoderna.

Kursen innehåller förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler, luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav, olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument, mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys, koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck, rekommenderade mätmetoder, beräkning av fläktvarvtal/motorer och praktiska mätövningar.

Läs mer

 

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet och kompletteringsutbildningar är det även möjligt för dig att starta ett eget serviceföretag. Om du jobbar inom serviceorganisationen hos en global tillverkare så finns det möjlighet att få jobb utomlands.

  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till – OVK kontrollant. Det finns certifieringskurser för dig som vill ha en riksbehörighet för att utföra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till – OVK kontrollant  – starta eget företag
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till  – projektledare.
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till  – kalkylator.
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till  – projektör.
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till  – teknisk säljare.
  • Du kan börja som ventilationstekniker och vidareutbilda dig till – driftingenjör