Inspektionskampanj om inomhusmiljön

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inspekterade inomhusmiljön i ungefär hundra skolor och förskolor under perioden 15–19 september 2014.  Svensk Ventilation fick inleda inspektionsveckan med att föreläsa om vår rapport och allmänt om ventilation.