Kanalen 2014 Nr 8

Ladda ner

Ur innehållet:

– Satsning på skolmiljön i budgeten
– 1,7 miljarder till miljonprogrammen
– Radonbidraget avskaffas i budgeten
– Årets företagare
– Ekodesign och energimärkning
– Oklar framtid för reservdelsfläktar
– Plantskola för inneklimat i Lund
– Synpunkter inför AMA 2015
– Osuppfångningsstandarden ses över
– Konjunkturen
– Aktuella motioner i Riksdagen
– Ny webbutbildning för handledare
– Vidareutbildning för montörer
– Lokalföreningar (kurser i AB och ABT m.m.)
– Energieffektiv ventilation (rabatt för medlemsföretag)
– Kurser och utbildningar (IUC -Svensk Ventilation är en av stiftarna)
– Medlemskalendarium