Boende i lågenergihus mer nöjda

Enligt en finländsk forskningsrapport så är boende i lågenergihus mer nöjda med sin innemiljö än de som bor i konventionella hus. Forskarna har jämfört fem lågenergihus med fem konventionella hus, när det gäller energi och vattenanvändning, och frågat de boende om deras innemiljö.

Läs mer