Köksfläktar i täta hus kräver smartare ventilationssystem

Täta hus med låga luftläckage sparar energi. För att klara höga energikrav byggs hus allt tätare. Så när köksfläkten startar i en ny tät bostad måste ventilationssystemet på något sätt kompensera för det ökade frånluftsflödet. Annars får man sämre drag under spisen och problem med undertryck.

Luftflödesbalansen är mycket viktig i täta hus, både för att skapa en behaglig innemiljö för de boende och minimera värmebehovet. Ett svagt undertryck behövs för att förhindra att inneluft läcker ut i klimatskärmen och ger fuktproblem. Man eftersträvar därför en liten flödesskillnad mellan till- och frånluft, optimalt är att tilluftsflödet är 95 procent av frånluftsflödet.
I ett tätt hus måste köksfläkten och den övriga ventilationen hänga ihop så att det alltid finns tillräckligt med luft när köksfläkten startas. Annars får man dåligt drag i köksfläkten och andra problem med undertryck i bostaden.
– Köksfläktar kan skapa stora undertryck. I ett skräckexempel har man uppmätt 285 Pascal undertryck med köksfläkt på max forcering, säger Per Kempe, Projektengagemang och då är det omöjligt att öppna dörren.
Per har mycket lång erfarenhet som konsult, forskare och lärare inom Installations och energisystem. Hans specialitet är felsökning av installationssystems funktion och inneklimat med stöd av mätningar. Under senare år har han fokuserat på framtidens energieffektiva byggnader. Dels energieffektivisering av befintliga byggnader, men även installationssystem i nya moderna energieffektiva byggnader med driftoch energioptimering.

Spiskåpor bäst

Per Kempe menar att den bästa lösningen på problemet i dagsläget är spiskåpor som med ett rimligt luftflöde får god osuppfångning. Mätningar visar att även spiskåpor kan få problem med undertryck, men betydligt mindre än för spisfläktar. Kolfilterfläktar är inte heller någon bra lösning eftersom de inte tar upp fukt och värme. Dessutom är det främst de dyraste som har en acceptabel funktion, filterkostnaden blir också hög.
Eftersom alla nya byggnader ska vara Näranollenergibyggnader, NNE-byggnader, från och med 2021 så gäller det för ventilationsbranschen att utnyttja lösningar och produkter som fångar upp matos i täta hus även vid måttliga frånluftsflöden. Redan nu finns flera lösningar framme. När köksfläkten forceras kan systemet till exempel öka på tilluften i bostaden. Ett annat sätt är att tillfälligt minska frånluften i övriga bostaden. Kombinationer av dessa två metoder kan också utnyttjas.
– Många Bebomedlemmar och byggare som bygger täta hus är väldigt intresserade av att det kommer fram nya lösningar för osuppfångning i kök. Det bästa vore att få fram produkter som inte kräver mer än 30–40 l/s i kombination med metoder att tillföra ersättningsluft för att hålla luftflödesbalansen under forceringen, menar Per Kempe.

Text: Mats Åsman

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016