Skolan fick efter mycket krångel 7,2 miljoner i bidrag till ny ventilation

Valåret 2014 gick larmet. Tidigare undersökningar visade att endast fyra av tio skolor och förskolor hade godkänd ventilationskontroll. Dessutom hade fyra av tio fuktskador som hotade att påverka inomhusmiljön negativt.

Bristerna ledde till ett bidrag för upprustning av skollokaler. Men kommunerna har inte sökt i väntad omfattning och i dagsläget är det oklart om stödet förlängs efter den 1 april 2018.

Intresset har varierat kraftigt visar en undersökning från branschorganisationen Svensk Ventilation. Störst var det i Västra Götalandsregionen. Där finns också en av de skolor som beviljats pengar. Gustaf Dalénskolan i Stenstorp, Falköpings kommun, fick 7,2 miljoner kronor.
– Det var jackpott. Frågan är om projektet blivit av i nuvarande omfattning utan bidraget, säger kommunens projektledare Stefan Danielsson.

Men samtidigt förstår han varför många kommuner avstår från att söka. Det är helt enkelt för krångligt. Företrädare för Stockholms stad gick så långt att man i pressen uttalade att byråkratin stoppar renovering av skolor.
– Jag är tekniker och byggledare. På andra sidan finns jurister som förväntar sig uttömmande svar om insatsens påverkan på den pedagogiska lärmiljön och annat som ligger utanför en byggares kompetens. Mitt jobb är att tillverka bra innemiljö, säger Stefan.

Ansökan krävde många möten och mycket administrativt arbete, men bidraget beviljades och den upprustade skolan nyinvigdes 8 november 2017. Bidraget användes i huvudsak till ny ventilation, men projektet är betydligt större. Två skolor har slagits ihop till en. Gamla lokaler har renoverats, nya har byggts. En F-5-skola för 150 elever har blivit en med 450 för hela grundskolan. Totalt har satsningen kostat 85 miljoner kronor.

Ventilationsutmaningen var något av en modern klassiker. Skolan byggdes 1978 och ventilationen dimensionerades för klasser med 15 – 17 elever. På slutet var det 25 – 30 i varje klass.
– Dessutom användes klassrummen hela tiden, så luften fick ingen chans att återhämta sig. Den var bra i 20 minuter under varje lektion, berättar Stefan.

Att byta till ett större ventilationsaggregat gick inte. Skolans bärande limträbalkar var inte dimensionerade för ett större och tyngre aggregat. Istället satsade man på flera mindre, vilket också ger större möjligheter att styra ventilationen i byggnadens olika delar.

Enligt Svensk Ventilation är det ventilationsupprustningar som fler skolor är i behov av. Men bidraget utnyttjas inte fullt ut.
– I grunden är det positivt att staten satsar så mycket på att avhjälpa ett stort problem som försämrar arbetsmiljön för personalen och gör det svårare för eleverna att lära, säger Stefan Danielsson.

Bidraget för upprustning av skollokaler kan sökas fram till 1 april 2018.
Mer information finns på Boverkets webb

Organisationer som Astma och Allergiförbundet och Svensk Ventilation vill gärna se en utveckling och förlängning av stödet.
– Vi hoppas verkligen på en förlängning och att man utnyttjar hela den miljard som regeringen har avsatt. Dessutom behövs det bättre information. En undersökning på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet visar att stödet är okänt för många kommuner, säger Britta Permats på Svensk Ventilation.
Läs Astma- och Allergiförbundet artikel om att satsningar på skolmiljön ger resultat.