Almedalsveckan 2018

Vad har inomhusluften för betydelse för hälsan & produktiviteten och hur energieffektiviserar man?

Vårt program ägnar sig åt inomhusluftens betydelse för hälsan & produktiviteten samt om och hur man kan minska energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön.

Plats: Gästhamnskajen mellan Teaterskeppet och stora silon, plats H604
Öppettider:
måndag 2 juli – onsdag 4 juli klockan 09:00-16:00
torsdag 5 juli klockan 09:00-12:00

Måndagen 2 juli

9.30-10.00
Kan man nå 30 % energibesparing med energiåtervinning?
Roland Jonsson WSP

10.00 -10.30
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson WSP

10.30–11.10
Digitalisering av fastigheter räddar liv
Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Hans Nyblom Installatörsföretagen, Jörgen Söderlund, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation,Johan Braw Sölvesborgshem, Thomas Ahlberg Locum

13.00–13.50
Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?
Paneldiskussion. Moderator: Åsa Lindell.
Roland Jonsson WSP, Per Forsling Stockholmshem
Chris Österlund Botkyrkabyggen, Björn Ljung (L), Håkan Olsson Installatörsföretagen och Svensk Ventilation, Ola Månsson Installatörsföretagen, Per Jonasson Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Mats Björs Swedisol, Johan Lövstrand (S), Maria Kjellberg (MP)

Tisdag 3 juli

Kl.9.30–10.00
Byggstopp – när löser vi då bristen på bostäder för unga?
Vad säger våra ungdomspolitiker?

Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Magdalena Schröder MUF, Felix Arnstedt KDU, Karl Philip Nilsson LUF, Alma Tallborn Grön Ungdom

Kl.10.00–10.30
Byggstopp – När löser vi då bristen på bostäder?
Vad säger våra riksdags- och kommunpolitiker?

Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Ebba Östlin (S), Björn Ljung (L), Leif Nysmed (S), Maria Kjellberg (MP), Rikard Warlenius (V), Erik Slottner (KD)

Kl.10.30–11.00
Byggstopp -När löser vi då bristen på bostäder? Vad säger våra banker och bostadsbolag?
Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Peter Lindwall Bonava, Robert Boije SBAB, Johan Skoglund JM, Björn Olsson Svenska Bankföreningen

Kl.13.30 -14.00
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson WSP

Kl.14.00 – 14.50
Vem ska se till att luften i våra nybyggda bostäder uppfyller myndigheternas hälso- och komfortkrav?
Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Erik Österlund Svensk Ventilation, Roland Jonsson WSP, Per Forsling Stockholmshem, Stefan Hallin Region Gotland, Madeleine Hjortsberg Boverket, Marie-Louise Luther Astma- och Allergiförbundet

Onsdag 4 juli

Kl.10.00–10.50
Hur kan inomhusmiljö och ventilationskontroll i skollokaler förbättras?
Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Kurt Ingeberg, Funktionskontrollanterna, Britta Permats, Svensk Ventilation, Erik Kochbati Sveriges Elevkårer, Jakob Amnér Sveriges Elevråd, Michael Modin Region Gotland, Emma Hult (MP), Lena Emilsson (S), Maria Stockhaus (M), Karolina Wallström (L), Stefan Hallin Region Gotland

Kl.11.00- 11.50
Konsekvensen av ny Nationell handlingsplan för att hantera hälsoriskerna med radon
Paneldiskussion. Moderator: Antoni Lacinai.
Dag Sedin, Svensk Radonförening, Tomas Persson, Strålsäkerhetsmyndigheten, Alf Karlsson Näringsdepartementet, Britta Permats Svensk Ventilation

Kl.15.00–15.50
Hur klarar vi klimatmålen?
Smartare än en ungdomspolitiker.
Paneldiskussion med frågesport. Moderator: Antoni Lacinai.
Penilla Gunther (KD), Linus Lakso (MP), Jessika Roswall (M), Felix Arnstedt (KDU), Alma Tallborn Grön Ungdom, Nasra Ali, S-studenterna

Torsdag 5 juli

Kl.9.30 -10.00
Kan man nå 30 % energibesparing med energiåtervinning?
Roland Jonsson WSP

Kl.10.00 -10.30
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson WSP