Ventilation i skyddsrum

Alla har vi någon gång sett skylten för ett skyddsrum. Just nu, i gällande omvärldsläge, har skyddsrummen blivit mer aktuella än på länge att se över – så att de fungerar om de behöver användas. I den här artikeln har Svensk Ventilation lyft ut några exempel på de krav som finns för ventilation i skyddsrum.

Ventilation: Enligt kraven ska det gå att vistas i skyddsrummet utan avbrott i minst tre dygn. För att detta ska vara möjligt behövs det ett särskilt ventilationssystem.

Luftintag: Enligt kraven ska luftintag till skyddsrummet vara placerat så att luft kan tillföras skyddsrummet på för omständigheterna säkrast möjliga sätt och utan förutsägbara luftföroreningar. Luften ska kunna renas från grövre partiklar. Täthetskrav och materialkrav ska uppfyllas för luftintaget. För att kravet på tålighet ska uppfyllas måste varje luftintag förses med en stötvågsskyddande anordning.

Luftbehandling: Enligt kraven ska det finnas utrustning för lufttillförsel och denna ska vara eldriven samt även kunna drivas manuellt eller med reservkraft. Kvaliteten på luften inne i skyddsrummet ska uppfylla angivna krav. Luft som tillförs skyddsrummet ska kunna renas och övertrycket relativt atmosfärstrycket ska kunna avläsas inne i skyddsrummet.

Frånluft: Enligt kraven ska det finnas toaletter i skyddsrummet. Frånluften ska borttransporteras från skyddsrummet via toalettutrymmena och via en luftsluss.

Läs mer om föreskrifter och handböcker gällande ventilation för skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum hos VVS-forum här:

”Dyrt och krångligt rätta till misstag i efterhand” – VVS-Forum (vvsforum.se)