Projektledarutbildning

För dig som är eller ska börja arbeta som projektledare tipsar vi gärna om vårt kurspaket med fyra delkurser skräddarsytt för installationsbranschen. Med utbildade projektledare ökar företagets konkurrenskraft och möjlighet till bättre resultat. Under utbildningen går vi igenom vanliga problem som kan uppstå i ett installationsprojekt och bästa sättet att lösa dem. Du lär dig mer inom ledarskap, projektprocesser, ekonomi, förhandlingsteknik och juridik.

Kurserna genomförs i internatform på en konferensanläggning med max 14 deltagare, vilket ger ett stort mervärde under utbildningen. I en kombination med nya insikter och ökad kunskap, är erfarenhetsutbytet mycket värdefullt mellan branschkollegor och inspirerade kursledare. Det ger ett kontaktnät som kan vara värdefullt även efter avslutad kurs.

Mål

Efter genomförd utbildning har du goda kunskaper och insikter i vad projektledarrollen innebär. Du kan styra och leda ett projekt genom hela processen fram till det uppsatta målet. Du har kunskaper i att leda medarbetare och övriga medlemmar i projekt. Du har även kunskaper i att förhandla med kunder och leverantörer samt är insatt i entreprenadjuridik.

Målgrupp

För dig (chef, arbetsledare, säljare med flera) som vill få kunskap, träning och verktyg att leda projekt inom installationsbranschen.

Kursinnehåll

Duktiga projektledare har mer än bara tekniska kunskaper. Projektledarutbildningen omfattar följande fyra delkurser för bästa tänkbara grund:

• Ledarskap och projektprocesser, 3 dagar
• Förhandlingsteknik, 2 dagar
• Projektekonomi, 2 dagar
• Entreprenadjuridik 1, 3 dagar

Förkunskapskrav

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det en fördel om du ha en tids erfarenhet av projektarbete och ha jobbat i arbetsgrupper.

Omfattning

Fyra delkurser med totalt 10 kursdagar.

Övrigt

Kurserna genomförs vanligtvis på en konferensanläggning. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Tips

Det går att boka enstaka kurser. Hela utbildningspaketet är dock framtaget för att ge de nödvändiga kunskaper du behöver som projektledare för att driva ett projekt framgångsrikt.

Bokning och mer info här

Pris

52 700 kr