Hållbar ventilation med fokus på cirkularitet

Utgiven 18 december 2023

Styrgrupp Hållbarhet/Arbetsgrupp Cirkularitet har tagit fram en översiktlig publikation som ska belysa de möjligheter och utmaningar som finns med cirkulär ekonomi för ventilationsbranschen.

Gruppen kommer fortsätta arbeta inom detta område och publicera framtida branschrekommendationer. 

 

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner