Utvändigt brandisolerade ventilationskanaler av stålplåt – typgodkännanderegler

Utgiven 13 juni 2022

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och marknadsför ventilationskanaler, brandisolering och upphängningar, men syftet är att underlätta för beställarna att välja produkter och lösningar som är godkända att använda tillsammans.

Initiativet till dessa regler togs 2020 av Svensk Ventilations Styrgrupp Brand. Reglerna har tagits fram av en arbetsgrupp med deltagare från Svensk Ventilation, RISE, Isoleringsfirmornas förening och Swedisol. Samråd om reglerna har hållits med Kiwa i flera skeden av arbetet.

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner