Arbetsgrupp Filter

Bakgrund

Många förväntar sig att den nya standarden ISO 16890 ska förändra filtermarknaden. Hur kommer kunder och andra att reagera? Kommer nya köpmönster att uppstå?
• Ska vi ha några branschgemensamma budskap?
• Hur ska dessa budskap i så fall föras ut?
• Hur påverkas kriterierna för offentlig upphandling?

Beslut 2016-12-08

  1. Svensk Ventilation ska gå ut med gemensamma budskap med anledning av den nya klassificeringsstandarden.
  2. Svensk Ventilations rekommendation ska skrivas om och anpassas.
  3. Svensk Ventilations kommunikation ska grundas i en rekommendation om tilluftens viktkoncentration (µg/m³) av partikelfraktionerna PM 10, PM 2,5 och PM 1. Nivåerna ska förankras i Sveriges Riksdags miljömål Frisk luft.
  4. Thomas Carlsson utarbetar ett förslag till rekommenderade nivåer före nästa möte.
  5. Jan Andersson undersöker vilka vetenskapliga studier som finns i Sverige om riskerna med PM 1, och hur de kan användas för att sätta nivån för PM 1 (som saknas i Sveriges Riksdags miljömål Frisk luft).
  6. Nästa möte i Svenljunga den 20 januari. Preliminär starttid 10.15.