Medlemsförmåner

Konjunkturrapport

Två gånger per år kommer vår konjunkturrapport som visar ventilationsinstallationer för Sveriges regioner uppdelat i nybyggnad, ombyggnad, småhus, flerbostadshus, industri, kontor &handel, offentlig sektor och underhåll.

Marknadssignaler & Prognoser

Ett månatligt nyhetsbrev med de senaste signalerna och prognoserna från bygg- och fastighetsmarknaden tillsammans med ständigt uppdaterade ekonomiska prognoser.

Entreprenadstatistik

Två gånger om året redovisar vi kvartalsstatistik över ventilationsinstallationer i alla Sveriges län. Statistiken baseras på påbörjade byggprojekt och inkluderar styr-och reglerinstallationer som utförs av ventilationsinstallatör.

Produktstatistik

Kvartalsvis sammanställer vi försäljningsvolymer för ett antal olika ventilationsprodukter. Med hjälp av summan kan deltagarna räkna ut sin marknadsandel i Sverige.

Specialrapport

En gång om året kommer en  specialrapport om branschläget som visar förväntningarna på framtiden gällande bl a rekrytering, kompetensutveckling och efterfrågan från olika fastighetsägare.

Entreprenadjuridik

AG Advokat är Svensk Ventilations samarbetspartner inom affärsjuridik, och erbjuder våra medlemsföretag juridisk rådgivning inom bl.a. entreprenadrätt, konsulträtt, skadeståndsrätt, offentlig upphandling och tvistelösning. Medlemsföretagen får 30 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning för varje nytt ärende och därefter rabatt på uppdrag och utbildningar.

Medlemsföretag kan även få hjälp med juridiska frågor av Installatörsföretagens jurist (se kansliet). Kortare entreprenadrättsliga telefonfrågor är gratis. 

Påverkan

Möjlighet till dialog med politiker, myndigheter och standardiseringsorgan. Medlemmar kan självklart påverka föreningens interna arbete i våra styr- och arbetsgrupper.

Rådgivning om ventilationsregler

Medlemmar får hjälp att tolka lagar och regler för ventilation och arbetsmiljö. Kontakta kansliet.

LCC-program

Medlemmar i Svensk Ventilation har fri tillgång till ventilationsbranschens LCC-program. Programmet beräknar livscykelkostnaden för luftbehandlingsaggregat utgående från aggregatets prestanda, energipriser och kalkylränta.

Företagsförsäkring

Vi har tillsammans med Brim AB tagit fram en branschanpassad försäkring för våra medlemsföretags entreprenadverksamhet. Försäkringsprogrammet medför ett generellt bättre skydd till lägre premier jämfört med de traditionella försäkringar som finns på marknaden. Brim är specialiserade på försäkringslösningar för byggsektorn. Kontakta kansliet för mer info.

Utbildningar

Som stiftare i Installatörernas Utbildningscentrum kan medlemsföretagen påverka utbud och innehåll i kurser och yrkeshögskoleutbildningar. Svensk Ventilation har även aktiv dialog med skolmyndigheter och andra anordnare.

Interna kurser

Våra lokalavdelningar ordnar utbildningar efter förslag från medlemsföretagen t ex i entreprenadjuridik. Vissa är helt gratis, andra ges till självkostnadspris.

Nyhetsbrev

Tio gånger om året kommer Kanalen med branschnyheter och kommande regelförändringar.

Affärsstöd

Till exempel branschrelaterade handböcker, blanketter och checklistor som underlättar vardagen.

Företagssök på webben

Våra medlemsföretag har ett försprång när fastighetsägare söker ventilationstjänster och -utrustning på webben. Den som googlar efter ”ventilation” hamnar ofta på vår webbplats, där alla våra medlemsföretag finns listade.

Platsannonser

Genom vårt samarbete med Slussen.biz hamnar platsannonser automatiskt också på Svensk Ventilations webbplats.

Kontaktnät

Medlemskapet ger Dig ett brett kontaktnät. Du kan utbyta erfarenheter med branschkollegor och delta i våra intressegrupper, projekt och aktiviteter inom föreningen eller i samverkan med andra.

ID06-kort

Svensk Ventilation har avtal med Oberthur Technologies för att ställa ut ID06-kort. Inget avtalsnummer behövs. Ange bara tydligt att företaget är medlem i Svensk Ventilation.
Beställ ID06-kort på Oberthurs beställningssida

Standardisering

Det är kostnadsfritt för medlemmar att delta i standardiseringsarbetet inom SIS, CEN och ISO för ventilation och brandskydd. Genom att engagera Dig får Du tidig information om ändrade och nya standarder och kan påverka innehållet.

Eurovents produktgrupper

Som medlem är Du välkommen att delta i Eurovents sameuropeiska produktgrupper t ex filter och aggregat. Här manglas ofta nya tolkningar och praxis när det gäller EU:s direktiv och förordningar.

Eurovent Bulletin

En stor del av våra nya regler för energi och produkter kommer från EU. Medlemmar har tillgång till Eurovent Bulletin, som kommer varje kvartal och sammanställer nyheter inom EU:s regler och standarder.

Medlemsrabatter

Svensk Ventilations medlemsföretag har förmånliga rabatter på företagsförsäkring, drivmedel, finansiella och administrativa tjänster som te.x. kreditupplysning, inkasso, fakturaservice, fakturaköp

LÄS MER