Injustering av luftflöden

Att kunna finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt. Det är kunskaper som gör dig och ditt företag attraktivt att anlita för fastighetsägare som vill ha hjälp att skapa bra inomhusklimat i bostäder och kontor.

Kursen Injustering av luftflöden ger dig goda förutsättningar för att kunna utföra injustering av normala ventilationssystem i byggnader. Den ger även ökad förståelse för hur ventilationssystem är uppbyggda samt för vilka problem du kan stöta på och som är vanligt förekommande.

Mål

Målet med kursen är att du ska kunna injustera ett normalt utformat ventilationssystem. Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

  • Kunskaper om gällande regelverk, luftflödeskrav och mätmetoder
  • Färdigheter i att planera en injustering av ett normalt ventilationssystem
  • Kompetens att injustera ett normalt ventilationssystem

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är mättekniker/injusterare, servicetekniker, ventilationsmontör eller drifttekniker, eller andra som behöver kunna injustera ett normalt ventilationssystem.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning
  • Orientering om dimensionering av luftflöden
  • Injustering enligt proportionalitetsmetoden
  • Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem
  • Grundläggande styr- och reglerprinciper
  • Praktiska övningar, beräkningsövningar

Förkunskapskrav

Du bör ha arbetat med luftflödesmätningar tidigare för att kunna tillgodogöra dig kursen. IUC:s kurs Mätning av luftflöden eller motsvarande kunskaper.

Omfattning

3 dagar

Övrigt

Kursen genomförs i IUC.s ventilationslabb i Katrineholm. Du får gärna ta med egna mätinstrument, om dessa är kalibrerade. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i ventilationslabbet.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

Tips

För att fullt ut kunna utföra luftflödesinjusteringar i ett ventilationssystem rekommenderar vi att du även kompletterar utbildningen med kursen Ventilationsteknik och kursen Mätning av luftflöden.

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

13 400 kr