Ventilationsmontör steg 2

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Mål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll

  • Lagar, regelverk, PBL, BBR, AML
  • AMA, hur används AMA i en teknisk beskrivning
  • Rambeskrivningar, beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
  • Tekniska beskrivningar, beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
  • Projektplanering, affärsmannaskap, projektplanering, processer etc i projekt, installationssamordning
  • Entreprenadjuridik, grund, AB, ABT
  • Kvalitet, arbetsmiljö, användande av kvalitets- och kontrollsystem i en utförande entreprenad
  • , grundläggande om styr- och regler samt övervakningssystem i ett ventilationssystem
  • Dimensioneringsteknik, hur ett ventilationssystem projekteras och dimensioneras

Förkunskapskrav

Att ha genomgått steg 1 med godkänt resultat.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg två av tre i en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

Bokning och mer info här

Pris

9 100 kr