Kanalen 2014 Nr 1

Kanalen_2014_01

– Dålig inomhusmiljö
– Yrkeshögskolan – en valfråga
– Beviljade yrkeshögskoleplatser
– Riksdagsdebatt om luften i skolan
– Snart i var mans hand – brandbok (2014)
– Aktuellt 2014
– Nordbygg 2014
– AMA VVS & Kyl 15. Lämna synpunkter
– Remiss om renoveringsstrategi
– Folkhälsomyndigheten
– Extra BBR remiss
– Svensk Ventilations ambassadörsgrupp Väst
– Utbildning – Installationsbrandskydd
– Lokalföreningar
– Kurser och utbildningar (IUC)
– Medlemskalendarium