Byggreglernas energikrav

Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer drar litet energi och ger tillfredsställande värmekomfort. 

Föreskrifter

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken hjälper den som läser BBR.
Kunskapsbanken om energihushållning
Föreskrifterna (BBR) finns som pdf-dokument till höger på Kunskapsbanken

Tabell 9:2a anger högsta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage, för småhus, flerbostadshus och lokaler.

Avsnitt 9:6 (Effektiv elanvändning) anger högsta specifik fläkteleffekt (SFP) för olika ventilationssystem.

Avsnitt 9:93 (Ventilationssystem) gäller hänsyn till täthet, isolering och tryckfördelning vid ändring i byggnad t ex när man byter värmesystem.

Avsnitt 9:95 (Effektiv elanvändning) anger högsta specifik fläkteleffekt (SFP) för olika ventilationssystem vid ändring i byggnad t ex när man byter ventilationssystem.

Förordning och lag

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen.