Byggreglernas hälsokrav

Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer ger god luftkvalitet där vi människor vistas. 

Föreskrifter

Kunskapsbanken om Ventilation
Föreskrifterna (BBR) finns som pdf-dokument till höger på Kunskapsbanken

Särskilt intressant för inomhusluft är:
6:2 Luft
6:22 Egenskaper hos luft som tillförs rum
6:23 Radon i inomhusluften
6:251 Ventilationsflöde
6:2521 Tilluft
6:2522 Luftföring i rum
6:2523 Överluft
6:2524 Frånluft (bl a regler för köksventilation)
6:2525 Återluft
6:253 Vädring
6:255 Täthet

Vägledning

Kunskapsbanken om ventilation

Kunskapsbanken om termiskt klimat

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken hjälper den som läser BBR.

Äldre regler om ventilationsflöden

Tidigare angav de allmänna råden till Boverkets byggregler minsta till- och frånluftflöden för vissa vanliga typer av utrymmen. Dessa råd togs bort 2006, och byggreglerna är sedan dess inte lika detaljerade på detta område.

Ventilationsflöden enligt BFS 1998:38

Förordning och lag

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen.