Från lag till allmänt råd

Allmänna råd och föreskrifter

Ett allmänt råd från Boverket anger hur man kan eller bör göra för att följa ett tvingande krav i en föreskrift. Man måste alltså inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men den som väljer att göra på annat sätt, måste kunna bevisa att man uppfyller det tvingande kravet i föreskriften.

En föreskrift är en regel som man måste följa.

Plan- och bygglag (2010:900)

Alla regler utgår från lagen

Regler är samlingsbegreppet för bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. De mest detaljerade reglerna finns i föreskrifter och allmänna råd. De olika reglerna beslutas på olika nivåer inom staten.

  • Lagar stiftas av Riksdagen
  • Förordningar fastställs av Regeringen
  • Föreskrifter ges ut av statliga myndigheter
  • Allmänna råd ges ut av statliga myndigheter