Byggreglernas brandskyddskrav

Reglerna kräver att ventilationen inte bidrar till att sprida brand, och att den installeras så att den inte bryter skyddet mellan brandceller.

Vägledning och föreskrifter

Kunskapsbanken om brandskydd

Föreskrifterna (BBR) finns som pdf-dokument till höger på Kunskapsbanken

Särskilt intressant för ventilation är:

5:253 Brandgasventilation (Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar)
5:255 Ventilationstekniskt brandskydd
5:2551 Spjäll
5:2552 Fläktar i drift vid brand
5:256 Trycksättning av utrymme
5:526 Luftbehandlingsinstallationer (Material, ytskikt och beklädnad) med tabell Egenskaper för luftbehandlingsinstallationer
5:533 Luftbehandlingsinstallationer (Brandcellsindelning)
5:5331 Installationsschakt
5:5332 Imkanaler
5:732 Brandgasventilation (Möjlighet till räddningsinsatser)

Förordning och lag

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen.