Ny tidning från Svensk Ventilation

Frisk luft är en förutsättning för vårt välmående, och med vår nya tidning AER vill vi lyfta frågan om luften vi andas inomhus. Vår stora utmaning är att förbättra inomhusklimatet samtidigt som vi ska genomföra en kraftfull energieffektivisering av våra byggnader. En inte alldeles enkel ekvation. Med AER vill vi berätta mer om hur man både praktiskt och förebyggande kan jobba med dessa frågor. Det handlar om allt från hälsoaspekterna på inomhusluften till hur man jobbar med ventilation som brandskydd. Samt en rad olika exempel där FTX-ventilation har bidragit till både bättre in-omhusklimat och minskat energibehov. Tidningen delades ut på Nordbygg och skickades till fastig-hetsbolag. AER betyder luft på latin.