Symposiet Luft och hälsa

Karolinska Institutet och Centrum för allergiforskning inom Stockholms läns landsting anordnade den 30 september symposiet Luft och hälsa. Ett 80-tal besökare fanns på plast för att lyssna på föredragshållarna. Vid symposiet medverkade Svensk Ventilation med presentationen ”Hur kan man bo hälsosamt på Hornsgatan?”