Ministern öppnar dörren på glänt för återinfört radonbidrag

Bostadsminister Mehmet Kaplan anser att radon är ett allvarligt folkhälsoproblem och menar att radonbidraget kan återinföras. Diskussionen förs i alla fall inför nästa års budget. Vi ställde fem frågor till bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan angående det avskaffade radonbidraget. Av svaren att döma verkar i alla fall han och regeringen ta problemet på allvar.

Varför avskaffades radonbidraget?

– Radonbidraget avskaffades på grund av lågt söktryck i kombination med att det nu finns möjlighet att söka ROT-avdrag för de aktuella åtgärderna.

Hur är det tänkt att nå riksdagens miljömål om att radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200Bq/m3 luft 2020 när bidraget nu slopats?

– Det finns andra verktyg än just radonbidrag för att nå miljömålet. Det finns som sagt möjlighet att söka ROT-avdrag för de aktuella åtgärderna, men det finns anledning att se över om informationsinsatserna kring detta behöver förstärkas.

Med tanke på att radon i bostäder orsakar många fall av lungcancer, borde inte regeringen i stället verka för ökat bidrag och informationskampanjer för fler mätningar?

– Det kan finnas anledning att se över om informationsinsatserna behöver förstärkas.

Finns det på agendan att radonbidraget kan återinföras?

– Det är en diskussion som förs inom regeringskansliet inför budgeten 2016.

Hur prioriterar regeringen radonfrågan?

– Radon är ett allvarligt folkhälsoproblem som regeringen tar på allvar. Med de nya möjligheterna att söka ROT-avdrag för att sanera mot radon har vi även i fortsättningen goda möjligheter att förebygga hälsoproblemen som är förknippade med radon.

Text: Mikael Svensson
Foto: Fredrik Hjerling

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2015