Ny filterstandard med sikte på partiklar

Större möjligheter att anpassa inneluften till omgivningen och lokalernas användning. Det är syftet med den nya standarden ISO 16890 för filter till ventilationsanläggningar.
– Jag hoppas att alla drar nytta av den, säger Thomas Carlsson, R&D director hos en av de svenska filtertillverkarna.

Den tidigare standarden EN 779:2012, med klasser som exempelvis G4 och F7 gäller parallellt med den nya fram till halvårsskiftet 2018. Efter det finns möjlighet att köpa filter som motsvarar den gamla standarden, men med nya beteckningar. Den nya standarden bygger på vilken mängd partiklar i olika storlekar som filtret fångar upp.

Thomas Karlssons företag har gjort mätningar ibland annat förskolor och butiker. Därmed finns ungefärliga värden att använda för att filtrera bort den mängd partiklar som krävs för att slutresultatet ska hamna på en viss nivå.
– På sikt kommer vi att få utrustning som kontinuerligt mäter luftens kvalitet, däribland partikelhalten. Biltillverkarna har redan börjat använda sensorer för luftkvalitet i kupén, säger Thomas.

Anders Wallin är rådgivare om energi och inneklimat hos en större svensk ventilationsentreprenör. Han gör bland annat analyser av inomhusluften och välkomnar den nya standarden:
– Med den gamla visste vi inte vilken effekt filtren hade i verkliga driftsfall. Nu blir det enklare att relatera till standarden och anpassa filtren efter behoven.

Nästa fråga är om kunderna köper resonemanget, eller om de väljer att hålla kvar vid filter som motsvarar vad de alltid haft.
– Jag tror tvärtom att standarden kommer att göra stor nytta. Nu kan vi förklara för kunden vad de köper för något och vilken nytta det gör, säger Anders Wallin.