Mätning av luftflöden

Kursen Mätning av luftflöden lär dig mer om ventilationssystemets funktion så du kan bistå fastighetsägare, besiktningsman och funktionskontrollant med mätning av luftflöden. Rätt luftflöden är energieffektivt och ger ett bra inomhusklimat i bostäder och kontor. Genom den här kursen får du kunskap om vilka rekommenderade metoder som finns, du får goda mättekniska kunskaper genom såväl teori som praktiska övningar. Du kommer även att kunna planera samt genomföra en mätning i enlighet med NVG, Nordiska Ventilationsgruppens rekommendationer.

Mål

Efter avslutad kurs har du såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG). Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

 • Kunskaper om rekommenderade mätmetoder i ett ventilationssystem
 • Färdigheter i att planera mätning av luftflöden och luftkvalitet
 • Kompetens att genomföra mätning enligt NVG samt protokollföra arbetet på ett korrekt sätt

Målgrupp

Utbildningen Mätning av luftflöden passar dig som är fastighetstekniker, servicetekniker, drifttekniker ansvarig för inomhusmiljö, mättekniker/injusterare, besiktningsman, funktionskontrollant eller har en annan yrkesroll som behöver kunna utföra mätning på ett ventilationssystem.

Kursinnehåll

 • Förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler
 • Luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav
 • Olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument
 • Mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys
 • Koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck
 • Rekommenderade mätmetoder enligt T22 – Prandtlrörsmätning, fasta flödesmätdon, frånlufts- och tilluftsdon
 • Beräkning av fläktvarvtal/motorer
 • Praktiska mätövningar

Förkunskapskrav

Kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen genomförs i vårt eget ventilationslabb i Katrineholm. Du får gärna ta med egna mätinstrument om dessa är kalibrerade. Viss del av utbildningen kommer att ske i ventilationslabbets praktiska miljö och viss del i lektionssal.

I priset ingår kaffe och lunch.
10 % rabatt på ordinarie kurspris för dig som är medlem i Svensk Ventilation.

Tips

Kursen Mätning av luftflöden kan även läsas separat för ökad kunskap om ventilationssystem och dess funktioner. För att fullt ut kunna utföra luftflödesmätningar i ett ventilationssystem bör du även komplettera med kursen Ventilationsteknik. Vill du kompetensutveckla dig vidare rekommenderar vi kursen Injustering av luftflöden.

BOKNING OCH MER INFO HÄR

Pris

10 300kr