Dålig inomhusluft – skolans dolda hot

Utgiven 1 september 2014

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Arbetsmiljön i skolorna påverkar hur lärarna kan undervisa och hur elever tillgodogör sig undervisningen. En av de viktigaste delarna i en väl fungerande arbetsmiljö är kvaliteten på inomhusluften. Svensk Ventilation har i denna rapport undersökt hur de som i kommunerna ansvarar för tillsyn av ventilationskontroller upplever dagens situation.

Undersökningen visar att:

  • I endast fyra av tio kommuner har en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren, vilket lagstiftningen kräver.
  • Var femte kommun saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar.
  • Var fjärde kommun har skolor där brister som uppmärksammats i en OVK kvarstår vid nästa kontroll tre år senare.

Svensk Ventilations förslag:

  • Gör det möjligt för kommunerna att ta ut en avgift för tillsynen.
  • Ta fram tydligare riktlinjer för uppföljning av kommunernas tillsyn av OVK.
  • Inför Skol-ROT, ett avdrag för byggnadsägare som gör det billigare och enklare att åtgärda ventilationen i äldre skollokaler.
Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner