Har Du Ren Luft?

Utgiven 1 oktober 2014

Fungerar ventilationen? Här är några enkla sätt att kontrollera om ventilationen fungerar.

Bra luft är viktig för vår hälsa. Människor med nedsatt lungfunktion är särskilt känsliga. God ventilation kan halvera risken för att barn ska råka ut för astma och allergibesvär.

 

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner