Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Eurovent 6/15

Utgiven 17 februari 2021

Riktlinjer för att förbättra luftkvaliteten inomhus och prestandakorrigering

Eurovents rekommendation 6/15 är den första omfattande publikationen som ger en djupare översikt av  inre läckage i luftbehandlingsaggregat. Rekommendationen riktar sig till alla yrkesverksamma inom ventilation och luftkonditionering: VVS-konsulter, installatörer och tillverkare.

Eurovent rekommendation 6/15:

  • förklarar de olika läckagetyperna
  • hänvisar till relevanta standarder och lagstiftning
  • förklarar nyckeltalen för läckage
  • anger typiska läckflöden för olika byggsätt hos aggregat
  • vägleder om design, drifttagning och underhåll för att eliminera eller minimera läckage
  • visar hur prestanda ska korrigeras för inre läckage

Det engelskspråkiga originalet kan hämtas gratis på Eurovents webbplats.
Eurovent 6/15 – 2021: Air Leakages in Air Handling Units – First Edition

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner