Yrkeshögskolan är en viktig valfråga

Året 2014 inleddes med en interpellation om yrkeshögskolan i riksdagen och årets första partiledardebatt hade också yrkeshögskolan i fokus. Det är bra att politikerna fokuserar på yrkeshögskolan för vi anser att installationsbranschen har den mest centrala rollen i energieffektiviseringsprocessen. För att uppfylla Sveriges energimål behöver fler VVS- och Ventilationsingenjörer utbildas inom yrkeshögskolan. Det är glädjande att politikerna nu vill satsa på yrkeshögskolan.