Renovering av flerbostadshus

Helhetsgrepp krävs – och åtgärderna i rätt ordning!

renovering-flerbostadshus70-talets flerbostadshus har nu nått den ålder då det är dags för en omfattande renovering. Man har då också ett unikt tillfälle att samtidigt minska husets energianvändning. För att komma ner rejält i energianvändningen räcker det inte med någon enstaka liten energiåtgärd. Man måste ta ett helhetsgrepp och planera för hela åtgärdspaket när det ändå är dags för underhåll.

För att hitta det optimala paketet av energisparåtgärder ska undersökningarna göras i rätt ordning:

  1. Grundläggande vid energieffektivisering är att först åtgärda klimatskalet. Ett dåligt isolerat och otätt klimatskal ökar storleken på värmesystemet. Det gör också att temperaturen på ytterväggarnas insida blir låg och måste kompenseras med högre inomhustemperatur.
  2. Nästa steg är att undersöka åtgärder i ventilationssystemet. Luftväxling kräver mycket uppvärmningsenergi och eventuella fläktar kan dra onödigt mycket el. Minskad energianvändning får aldrig ske på bekostnad av luftväxlingen som är avgörande för att människorna och huset ska må bra.
  3. Åtgärderna i klimatskalet och ventilationssystemet kan ha minskat värmebehovet rejält – därför så måste värmesystemet anpassas till de nya värmebehoven i varje rum. Dessutom ska värmen snabbt kunna regleras efter det aktuella behovet.
  4. Åtgärder för att minska energianvändningen för varmvattensystemet kan egentligen genomföras oberoende av punkterna 1 till 3 men de brukar bli naturliga att utreda tillsammans med åtgärder i värmesystemet.

Sweco-rapport

Läs Sweco-rapporten ”FTX-konvertering av typiska 60 och 70-tals hus” (PDF)