Åtgärder

Mindre åtgärder med ventilation som minskar energianvändningen

 • kontrollera att drifttiderna är riktigt inställda
 • kontrollera att det är rätt ventilationsflöden
 • kontrollera att tilluftstemperaturen inte är för hög
 • optimera aggregatet och kanalsystemet efter fläktens förutsättningar

Större åtgärder med ventilation som minskar energianvändningen

 • byt från AC-fläktar till EC-fläktar
 • undersök möjligheter till värmeåtervinning
 • inför behovsstyrning
 • byte av fläktmotorer

Mycket lönsamma åtgärder långsiktigt (LCC) med ventilation

 • tidsstyrning av fläktar
 • installation av värmeåtervinning
 • anpassa ventilation efter behov
 • sänk tilluftstemperatur
 • årtidsanpassa luftflöden
 • kontrollera luftflöden

Ofta lönsamma åtgärder

 • effektivare luftbyte i rummen
 • utnyttja gratiskyla med kall nattluft
 • rengöring av kanalsystem och fläktaggregat
 • tätare byten av filter

EEF-skrifter

butiker_omslagSpara energi i din butik

I EEF-skriften Spara energi i butiker hittar du värdefulla tips och råd om energieffektivisering.

 

industrier_omslagSpara energi i mindre industrier

I EEF-skriften Spara energi i mindre industrier finns många lönsamma tips och råd om hur man kan energieffektivisera i små och medelstora industrier.

Kontor_omslagSpara energi på kontor

I EEF-skriften Spara energi på kontor finns många tips och råd om energieffektivisering.