Spara 30-40 % av energin

Villor

Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök – där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag – finns mycket spara. Installerar du ventilation med värmeåtervinning kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader. Det förutsätter att du installerar ett aggregat med 80 % verkningsgrad – vilket är standard på marknaden idag. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt på så att du inte har onormalt drag.

Om du istället bygger nytt och bestämmer dig för att bygga ett hus med s k passivhusteknik kan du minska dina uppvärmningskostnader med hela 60 % jämfört med förbrukningen i en nybyggd normalvilla. För att klara detta krävs ventilation med värmeåtervinning eftersom huset är extremt tätt och välisolerat. En villa byggd som passivhus är 1-2 % dyrare än en normalvilla vilket betyder att du har sparat in den extra kostnaden på 1-2 år.

Flerbostadshus

eksluttningenI befintliga flerbostadshus som installerar ventilation med värmeåtervinning och som samtidigt åtgärdar klimatskalet – byter fönster och isolerar – är besparingen mellan 20-40 % av uppvärmningskostnaderna. I Solna har man byggt om 87 lägenheter från 60-talet och lyckats minska energiförbrukningen med hela 50%. Enbart sovrummen har tilluft – vilket visat sig ändå ge tillräcklig lufttillflöde till hela lägenheten.

I nybyggda flerbostadshus som byggs med passivhusteknik – som exempelvis Eksluttningen i Alingsås – ligger energiförbrukningen för uppvärmning drygt 80 % lägre än kravet för en normalt nybyggd lägenhet. Även här är förutsättningen ventilation med värmeåtervinning.

Framtidssäkra

Renovering

Åtgärder

System för ventilation