Ett framtidssäkert hus är energieffektivt

Minskad energianvändning innebär en försäkring mot framtida ökade energipriser. Ett resultat blir att marknadsvärdet ökar på fastigheten.

Det är viktigt att komma ihåg att själva investeringen i ny ventilation ofta bara är 10% av den totala livscykelkostnaden – den största delmängden är energikostnaden.

En energieffektiv byggnad är också en byggnad med bra inomhusklimat. Det betyder att människor mår bra och att arbetseffektiviteten är högre jämfört med en fastighet med dålig ventilation. Forskning visar att bra ventilation minskar antalet sjukdagar hos de anställda. Det ger också nöjdare hyresgäster och mer attraktiva fastigheter.

”Energieffektivisering är den billigaste, renaste och snabbast tillgängliga energikällan”

Barack Obama